1. PERSONDATAPOLITIK HOS MORMORS LOFT ApS

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Mormors Loft ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken er gældende for de oplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Mormors Loft ApS som kunde eller samarbejdspartner, typisk når du bruger vores hjemmeside www.mormorsloft.dk.

1.3 Mormors Loft ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Mormors Loft kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger www.mormorsloft.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af vores site. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den platform du benytter (Pc/iPad eller mobil). Desuden finder vores Cookiepolitik anvendelse, når du besøger www.mormorsloft.dk

 2.1.1 Vi indsamler disse oplysninger for løbende at optimere brugeroplevelsen, samt for statistisk behandling af trafikken på www.mormorsloft.dk.

 2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

 2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

 2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på www.mormorsloft.dk indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig.

 2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

 2.3 Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og mobilnummer såfremt du oplyser der til os.

 2.3.1 Formålet er, at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 2.4 Når du besøger Mormors Loft på Sociale Medier, f.eks. Facebook eller Instagram, behandler vi de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

 2.4.1 Formålet med Mormors Lofts behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Mormors Loft, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på Mormors Lofts Facebook sider eller Instagram profiler, f.eks. til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. anses for at være dataansvarlig for disse data. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

 2.4.2 Retsgrundlaget for denne behandling er Mormors Lofts legitime interesse i at markedsføre vores virksomhed, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 2.5 Hvis du indgår i en kommerciel relation med os, enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

 2.5.1 Formålet er at opfylde betingelserne i vores samarbejdsrelation og kunne imødekomme vores aftaler i den forbindelse.

 2.5.2 Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være den aftale, der er indgået mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Mormors Loft, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Mormors Loft kan ikke tilgå din IP-adresse, men den overlades til vores samarbejdspartner Google Analytics, som behandler denne for at opsamle statistik over brugen af vores hjemmeside.

 3.2 I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Mormors Loft, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den aktuelle leverandør, dvs. enten PostNord, GLS, eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

 3.3 Når du gennemfører betalingstransaktioner på mormorsloft.dk, sker dette via den PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, QuickPay. QuickPay er databehandler i denne sammenhæng, og der foreligger en skriftlig aftale der regulerer behandling og opbevaring af dine data.

 3.7 Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Meta Inc.(Tidl. Facevook) er etableret uden for EU. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til databehandlere uden for EU sikres ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

 4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til, at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@mormorsloft.dk. Du vil blive anmodet om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive anmodet om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive anmodet om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

 4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4 og 2.5. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte kundeservice@mormorsloft.dk.

 4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

 5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Mormors Loft i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i vores Cookiepolitik. De cookies, som inddrives gennem www.mormorsloft.dk, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjepartscookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

 5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Mormors Loft i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

 5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

 5.4 Oplysninger, du giver på vores profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på vores profiler på Sociale Medier, når du ønsker det. De oplysninger, Mormors Loft behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i egne systemer, slettes efter 3 måneder.

 5.7 Oplysninger, som der stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.5 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for at kunne dokumentere relationen.

 6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes persondata behandles forsvarligt.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Mormors Loft ApS, Stæremosen 11 A, 3250 Gilleleje. e-mail kundeservice@mormorsloft.dk, telefon 44361160. CVR nr. 40467122 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Mormors Loft ApS

Stæremosen 11A

3250 Gilleleje

Tlf. nr.: 44361160

E-mail: kundeservice@mormorsloft.dk

CVR: 40467122

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på www.mormorsloft.dk.

9. Versioner

9.1 Dette er version 1.02 af Persondatapolitik for Mormors Loft ApS opdateret den 3. januar 2022.

COOKIEPOLITIK HOS Mormors Loft ApS

Introduktion 

Når du besøger www.mormorsloft.dk, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. De indsamlede oplysninger gemmes i 5 år iht. gældende lovgivning. 

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. 

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvilke cookies vi indsamler:

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, opsamle statistik og eventuelt målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er som nævnt muligt at slette eller blokere for cookies - Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Google Ads
  • Shopify

Oplysningerne opbevares krypteret, og transmitteres krypteret til og fra virksomheden.